ଶିଳ୍ପ ସମ୍ବାଦ |

  • Ingenious craftsmanship, glory upgrade!

    ଚତୁର କାରିଗରୀ, ଗ glory ରବ ନବୀକରଣ!

    ଫେୟିଙ୍ଗ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର 2022 ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ସଫଳତାର ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା!ମାର୍ଚ୍ଚ 19, 2022 ରେ, ଚେଙ୍ଗଡୁ ଜାନାଡୁ ହୋଟେଲରେ ଫେୟିଙ୍ଗ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି 2022 ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ଉନ୍ମୋଚନ ସମ୍ମିଳନୀ ସଫଳତାର ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା |ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ଉନ୍ମୋଚନ ଏବଂ ଫିୟିଙ୍ଗ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସିଚୁଆନ୍ ଶାଖାର ଉଦଘାଟନ ...
    ଅଧିକ ପଢ